PRAVILNIK

PRAVILNIK TRKE „VUČKO TRAIL“ 

U ORGANIZACIJI PD ŽELJEZNIČAR, SARAJEVO

1. ORGANIZATOR

Udruženje Planinarsko društvo Željezničar, Sarajevo, organizuje trku Vučko Trail, takmičenje u djelimično samostalnom trčanju, tzv. mountain trail running, u planinskom okruženju.

2. OPĆE INFORMACIJE – IZDANJE 2024.

Trka Vučko Trail je takmičenje u trčanju koje se održava na stazama u Bosni i Hercegovini, na planini Bjelašnici i Visočici, sa četiri različite rute:

 • CRNA staza– cca. 105km / +5800m (Sky varijanta). 

  • Maksimalno vrijeme za završetak trke: 32 sata.

  • Start trke: petak, 21.6.2024. u 22:00, Bjelašnica

  • ITRA bodovi: 5

 • CRVENA staza – cca. 60km / +3700m (Sky varijanta). 

  • Maksimalno vrijeme za završetak trke: 16 sati.

  • Start trke: subota, 22.6.2024. u 8:00, Bjelašnica

  • ITRA bodovi: 3

 • PLAVA staza – cca. 40km / +1800m.  

  • Maksimalno vrijeme za završetak trke: 9 sati.

  • Start trke: subota, 22.6.2024. u 10:00, Bjelašnica

  • ITRA bodovi: 2

 • ZELENA staza – cca. 13km / +650m. 

  • Maksimalno vrijeme za završetak trke: 5 sati.

  • Start trke: subota, 22.6.2024. u 12:00, Bjelašnica

  • ITRA bodovi: 0

Bitni datumi:

 • Otvaranje prijava: ponedjeljak, 6.11.2023.

 • Istek roka za uplatu kotizacija sa popustom-rane prijave: četvrtak, 29.2.2024. u 23:59

 • Krajnji rok za uplatu kotizacija: petak, 24.5.2024. u 23:59

 • Zatvaranje prijava: petak, 24.5.2024. u 23:59

NAPOMENA: Organizator zadržava pravo ranijeg zatvaranja prijava za trku uslijed popunjenog kapaciteta trke. 

3. USLOVI UČEŠĆA

Učesnici moraju biti u potpunosti svjesni dužine i posebnih karakteristika ovog takmičenja, te biti u odgovarajućoj fizičkoj pripremljenosti za trku.

Prije trke, učesnici bi trebali imati iskustvo i sposobnost da budu samostalni u planinskim uslovima. Naročito u pogledu sljedećeg:

 • biti u stanju da se bez vanjske pomoći nose sa klimatskim uslovima, koji mogu postati veoma teški usljed mikroklimatskih specifičnosti (noć, vjetar, hladnoća, magla, kiša ili snijeg)

 • čak i u slučaju izolacije, moraju se znati nositi sa fizičkim ili mentalnim problemima koji mogu nastati usljed velike iscrpljenosti, probavnih problema, bolova u mišićima ili zglobovima, manjih povreda, i sl.

 • poznavanje osnova kretanja i orijentacije tokom boravka u planini.

Učesnici moraju u potpunosti biti svjesni da uloga ogranizatora nije da takmičarima pomogne u prevazilaženju ovih problema, kao i da, kod ove vrste aktivnosti u prirodi, sigurnost takmičara zavisi od njihove sposobnosti da se prilagode problemima koji se predviđaju ili mogu iskrsnuti.

Navedene kategorije trka su otvorene za sve punoljetne muškarce i žene (18+ godina), bez obzira na to jesu li takmičari ili rekreativci.

Učesnici s napunjenih 16 godina i učesnici koji nisu postali punoljetni (napunjenih 18 godina) mogu učestvovati samo uz predočenu saglasnost roditelja, te se mogu prijaviti samo za ZELENU i PLAVU stazu. Takmičari mlađi od 16 godina mogu učestvovati na ZELENOJ stazi, ali uz prethodnu saglasnost organizatora i uz pratnju odgovorne punoljetne osobe na trci.

Takmičar izjavljuje da je upoznat sa važećim pravilima, prihvata postojeće propise i slaže se da ih prihvati bez rezerve.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJAVU NA CRNU STAZU – VUČKO TRAIL BLACK EDITION

Prijava za trku je validna ukoliko je ispunjen jedan od navedenih uslova:

 • Minimalno 470 ITRA performance index bodova

 • Uspješno završena RED staza Vučko Trail

 • Pozitivno mišljenje komisije takmičenja na upit i zahtjev takmičara (info@vuckotrail.ba)

4. POLUSAMOSTALNOST

U takmičenju se primjenjuje princip pojedinačne polusamostalnosti. Polusamostalnost definišemo kao sposobnost trkača da bude samostalan između okrepnih stanica, ne samo sa aspekta hrane, nego i sa aspekta odjeće i sigurnosti, sposobnosti prilagođavanja specifičnim problemima koji se predviđaju ili se mogu pojaviti (loši vremenski uslovi, fizički problemi, povrede itd).

Ovaj princip je sadržan u sljedećim pravilima:

 • Trkači moraju imati svu svoju obaveznu opremu kod sebe dok traje takmičenje (vidjeti tačku 7. OBAVEZNA OPREMA). Takmičar svoju opremu nosi u ruksaku (torbici, pojasu i sl.) i isti ne smije mijenjati tokom trke. Kontrolori imaju pravo da prekontrolišu ruksak (torbicu, pojas i sl.) i sadržaj istog bilo kada tokom trajanja trke. Trkač je dužan kontrolu prihvatiti na miran način, u suprotnom rizikuje diskvalifikaciju sa trke.

 • Okrepne stanice su snabdjevene hranom i napicima za konzumaciju na licu mjesta. Prije nego što napusti okrepnu stanicu, svaki trkač mora sebi obezbijediti dovoljnu količinu vode i hrane do sljedeće okrepne stanice.

5. PRIHVATANJE PRAVILA TRKE

Učešćem na trci, svaki pojedinac prihvata pravila trke regulisana ovim pravilnikom.

6. PRIJAVA I OTKAZIVANJE UČEŠĆA

Proces prijave

Prijava za trku se vrši isključivo online na web stranici http://stotinka.hr u navedenim vremenskim rokovima ili kraće u slučaju da se ranije dostigne maksimalno definisani broj učesnika, ukoliko nije drugačije naglašeno od strane organizatora.

Cijene startnina

Cijene startnina, način i rokovi plaćanja bit će objavljeni na web stranici trke, pod INFORMACIJE.

Startnina uključuje:

 • upute i startni broj (BIB)

 • osiguranje GSS-a

 • topli obrok nakon trke

 • majica trke

 • okrepne stanice

 • finišerska medalja za one koji završe trku u zadanim vremenskim ograničenjima

Takmičari koji po utvrđenim osnovama organizatora ostvaruju besplatnu startninu, dužni su obavijestiti organizatora o preuzimanju učešća u takmičenju najkasnije 30 dana prije početka takmičenja.  

Takmičari koji ostvaruju pravo na besplatnu startninu:

 • pobjednici posljednjeg izdanja Vučko Trail, 

 • učesnici svih dosadašnjih izdanja Vučko Traila.

Takmičari i takmičarke koji su po ovom osnovu zaradili besplatnu startninu, a planiraju tračati Vučko Trail, trebaju kontaktirati organizatora do krajnjeg roka za uplatu kotizacija.

Grupne prijave

Grupne prijave i odobreni popusti nisu dozvoljeni u periodu promotivnih (early bird) cijena. Nakon isteka roka za uplatu kotizacija sa popustom-rane prijave, defnisanog u tački 2. Ovog Pravilnika, grupne prijave su moguće uz odobrenje popusta od -10% na grupe veće od 10 takmičara i prema važećim cijenama u tom trenutku.

Maksimalan broj učesnika

Maksimalni broj registrovanih takmičara je 1100. 

 • CRNA staza– 50

 • CRVENA staza – 150

 • PLAVA staza – 300

 • ZELENA staza – 600

Organizator zadržava pravo promjene maksimalnog broja učesnika.

Otkazivanje učešća od strane trkača i postupanje sa uplaćenim startninama

U slučaju da takmičar želi da otkaže registraciju, dužan je poslati obavještenje putem e-maila na adresu: info@vuckotrail.ba, uz poštivanje slijedećih pravila:

 • takmičare koji izvrše prijavu za trku, a ne uplate startninu do navedenog krajnjeg roka za uplatu kotizacija smatrat ćemo odustalima.

 • takmičari koji su izvršili uplatu startnine, te se do krajnjeg roka za uplatu startnine obrate organizatoru putem maila (info@vuckotrail.ba) sa informacijom da žele da odustanu, dobit će povrat 50% uplaćene startnine ili istu po svom zahtjevu mogu prebaciti za naredno izdanje Vučko traila.

 • svi takmičari koji su uplatili startninu, ali odustanu nakon krajnjeg roka za uplatu startnine, a da o tome prethodno nisu obavijestili organizatora putem maila (Info@vuckotrail.ba)  ne mogu dobiti povrat startnine, ali mogu preuzeti takmičarsku majicu, najkasnije mjesec dana nakon završetka trke.

Prenos ili razmjena startnih brojeva

Prenos startnih brojeva na drugog trkača nije dozvoljen bez dopuštenja organizatora. Razmjena/zamjena startnih brojeva nije dozvoljena.

Promjena dužinske kategorije

Takmičar može uputiti zahtjev putem maila info@vuckotrail.ba organizatoru za promjenu dužinske kategorije – staze, do krajnjeg datuma za uplatu kotizacija. Zahtjevi upućeni telefonskim putem ili putem društvenih mreža neće biti razmatrani.

Razlika u cijeni će se računati između cijene (kategorije u koju se prebacuje) u tom trenutku i cijene (kategorije iz koje se prebacuje) koja je bila kada je izvršena uplata. Razliku u cijeni, takmičar je dužan uplatiti odmah po odobrenju njegovog zahtjeva.

Otkazivanje trke od strane organizatora i povrat startnine

U slučaju otkazivanja trke,  30 ili manje  dana prije datuma održavanja trke, zbog razloga koji su izvan kontrole organizatora, organizator će da izvrši povrat startnine takmičarima u iznosu od 50% uplaćene cijene. Ovaj postotak je određen tako da Organizator može pokriti vanredno nastale troškove.

U slučaju otkazivanja ili prekida trke zbog atmosferskih uslova, ili iz bilo kojeg drugog razloga izvan kontrole organizatora, neće se izvršiti povrat cijene startnine.

Otkazivanje učešća u slučaju povrede

Isključivo u slučaju nehroničnih, upalnih ili mišićnih povreda trkača, koje su se desile nakon registracije i trkač se ne može u potpunosti izliječiti do dana trke, organizatori preporučuju da povrijeđeni trkač ne rizikuje bespotrebno, te da otkaže svoju prijavu za tekuću godinu s mogućnošću prenosa starnine i učešća naredne godine na takmičenju.

Zahtjev za otkazivanje učešća moramo primiti najkasnije do datuma održavanja takmičenja, zajedno sa kompletnom medicinskom dijagnozom (detaljan medicinski opis stanja i rendgenski snimak koji potvrđuje dijagnozu). Nećemo prihvatiti nepotpun zahtjev za odgodu, niti naknadno prijavljeno otkazivanje.

Zahtjevi će se obrađivati najkasnije do 01.09. tekuće godine. Medicinski savjetnik će procijeniti slučaj i odluka medicinskog savjetnika je konačna. U slučaju povoljne ocjene medicinskog savjetnika, trkač može uzeti učešće u narednom izdanju trke.

7. OBAVEZNA OPREMA

Popis obavezne opreme koju je potrebno nositi tokom cijele trke:

 • mobilni telefon sa napunjenom baterijom i aktivnim brojem. Telefon treba biti upaljen tokom cijele trke. (Sve  dužinske kategorije)

 • komplet prve pomoći (zavoj + gaza) (Sve  dužinske kategorije)

 • astro folija (Sve  dužinske kategorije)

 • zviždaljka (Sve  dužinske kategorije)

 • startni broj (Sve  dužinske kategorije)

 • CamelBack ili boce za najmanje 1 litar tečnosti (CRNA, PLAVA i CRVENA trka)

 • čeona lampa i rezervne baterije  (CRNA i CRVENA trka)

 • majica dugih rukava (CRNA trka)

 • duge hlače ili tajice (CRNA trka)

 • šešir ili bandana (CRNA trka)

 • Rukavice (CRNA trka)

 • Vodootporna jakna (CRNA trka)

Obavezna oprema se može nositi na tijelu ili u ruksaku. Tokom trke i na cilju (prvih 10 takmičara i nasumičnim izborom nakon toga) organizator zadržava pravo da provjerava obaveznu ličnu opremu takmičara. Za svaki dio koji nedostaje, takmičari će biti kažnjeni dodavanjem kaznenog vremena i to po 30 minuta za svaki dio koji nedostaje! Takmičar će biti diskvalifikovan ako sakupi više od 90 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od 3 dijela obavezne opreme.

Preporučuje se da, pored obavezne, takmičari ponesu i sljedeću opremu:

 • čaša ili posuda za vodu (na okrepama neće biti plastičnih čaša)

 • vjetrovku prikladnu za loše vremenske uslove u višim planinskim predjelima;

 • majicu dugih rukava;

 • kapu, šešir ili maramu za glavu;

 • rukavice;

 • energetske pločice ili drugu hranu;

 • manji iznos novca u slučaju kupovine hrane u planinskim domovima i/ili u seoskim prodavnicama 40KM (20EUR);

 • elastične zavoje.

Dozvoljena je upotreba štapova, ali ako se takmičar odluči da ih koristi, mora ih nositi tokom cijele trke. Takmičar štapove mora nositi na način da ne predstavljaju opasnost za druge takmičare.

Opšte pravilo je da se sa svom tehničkom opremom, sa kojom je započeta trka, ista mora i završiti. Organizator ne preuzima odgovornost za povrat iste u slučaju njenog odbacivanja tokom trke ili ostavljanja na nekoj od okrepnih stanica. Ukoliko se ustanovi da je takmičar tokom trke ostavio jedan ili više komada opreme na stazi, isti snosi rizik dobivanja kaznenih poena i/ili diskvalifikacije.

8. STARTNI BROJEVI

Startni brojevi se takmičarima daju nakon pokaza dokumenta sa fotografijom kako bi se potvrdio identitet.

Startni broj se mora nositi na grudima ili stomaku i mora biti potpuno i trajno vidljiv tokom cijele trke. Prema tome, mora se nositi preko odjeće. Nazivi i logotipi sponzora se ne smiju mijenjati ni pokriti.

Startni broj je ujedno i propusnica za prevoz, okrepne stanice, medicinsku pomoć, područja za odmor, tuševe, mjesta za odlaganje i dopunu rezervnih torbi itd. Startni broj se nikada ne povlači, osim u slučaju odbijanja da se postupi u skladu sa odlukom organizatora trke. U slučaju odustajanja, broj se deaktivira.

9. REZERVNA OPREMA

Pored startnog broja, takmičari će dobiti kesu za lične stvari i rezervnu opremu. Kada takmičar stvari odloži u kesu i zatvori je, kesu može odložiti prije početka trke na mjesto određeno za odlaganje opreme. Rezervne kese se vraćaju takmičarima ili njihovoj pratnji, isključivo uz pokaz startnog broja. Rok za preuzimanje rezervnih torbi je nedjelja, zadnji dan trke do 13:00h u prostorijama organizatora (kancelarija trke). Organizatori neće slati rezervne torbe na kućne adrese, a torbe koje se ne preuzmu do navedenog roka će biti uništene iz higijenskih razloga. U prostorije organizatora će se prenijeti samo torbe koje je obezbijedio organizator. Štapovi se ne mogu prevoziti u torbama. Neće se prihvatiti primjedbe na sadržaj torbi nakon prevoza u prostorije organizatora. Preporučujemo da se u rezervne torbe ne stavljaju vrijedne stvari jer organizator neće biti odgovoran za iste.

10. POČETAK TRKE

Takmičari moraju biti na startu trke najmanje pola sata prije starta zbog održavanja tehničkog sastanka.

11. RUTE TRKE

Kilometri na stazama nisu označeni. Prema tome, takmičari se trebaju strogo kretati označenim stazama, te izbjegavati kratice ili presijecanje dijelova staze. Sva odstupanja od označene staze podložna su kažnjavanju diskvalifikacijom i takmičari snose odgovornost za skretanje mimo označene staze. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije i nakon završetka trke, ako se utvrdi da  je došlo do odstupanja od označene staze.

12. SIGURNOST I KONTROLNE STANICE

Stanice za prvu pomoć se nalaze na različitim mjestima uz stazu i imaju radijsku ili telefonsku vezu sa sjedištem organizatora trke. Ekipa za medicinsku pomoć će tokom cijele trke biti prisutna u sjedištu organizatora. Stanice za prvu pomoć su tu s ciljem da pomognu takmičarima u opasnosti, koristeći sredstva koja imaju na raspolaganju.

Ako ustanovite da je neki takmičar ozbiljno povrijeđen ili mu je potrebna pomoć, pozovite pomoć na sljedeći način:

 • obratite se osobi na najbližoj stanici za prvu pomoć,

 • telefonski kontaktirajte kontrolora staze,

 • zamolite drugog takmičara da obavijesti ekipu za prvu pomoć.

Od ključne je važnosti da svaki takmičar pruži pomoć ukoliko primijeti da je neko u opasnosti kao i da obavijesti osoblje najbliže stanice za prvu pomoć. Imajte na umu da je moguće duže čekanje pomoći od uobičajenog zbog mogućih loših klimatskih uslova, te vrste i terena trke. Prema tome, vaša sigurnost i sigurnost ostalih učesnika zavisi od kvalitete opreme koji nosite sa sobom. Trkač koji pozove (ili u čije ime se pozove) doktora ili spasioca prihvata njegovu ovlast i odluke. U slučaju da zdravstveno stanje takmičara zahtijeva tretman koji uključuje intravenoznu infuziju, obavezno je isključenje takmičara iz trke.

Ekipa za prvu pomoć i doktori imaju pravo da:

 • iz trke isključe (poništavanjem startnog broja) takmičare za koje utvrde da nisu sposobni da nastave trku,

 • svim sredstvima evakuišu takmičare za koje utvrde da su u opasnosti,

 • hospitalizuju takmičare čije zdravstveno stanje to zahtijeva.

Izbor načina evakuacije i bolnice je prepušten isključivo zvaničnom medicinskom osoblju i doktorima. Eventualno nastali troškovi hitne pomoći i evakuacije su obaveza osobe kojoj se pomaže, kao i troškovi prevoza od mjesta spašavanja do lokacije gdje im je pružena pomoć. Takmičar to može riješiti svojim ličnim osiguranjem, tako što će osiguravajućoj kući predočiti medicinski dosije u predviđenom roku. Ako iz bilo kojeg razloga nije moguće stupiti u kontakt sa sjedištem organizatora trke, hitne službe možete direktno pozvati na brojeve navedene na startnom broju. Svi trkači se moraju pridržavati markiranih staza. Trkači koji napuste markiranu stazu prestaju da budu odgovornost organizatora.

13. KONTROLNE I OKREPNE STANICE

Kontrola se vrši po dolasku na svaku okrepnu stanicu ili stanicu za pomoć. Neočekivane kontrolne stanice su na lokacijama odvojenim od okrepnih stanica i stanica za pomoć. Organizatori ne otkrivaju lokacije kontrolnih stanica. Samo trkači koji nose vidljiv i propisno kontrolisan startni broj imaju pristup okrepnim stanicama. Vodič za trku i relevantne internetske stranice sadrže potpunu listu okrepnih stanica i njihovog sadržaja. Obrok na kraju trke će biti poslužen na cilju. Kako bi se izbjeglo nepropisno odlaganje plastičnih čaša u toku trke, svaki trkač je obavezan da ponese čašu ili posudu minimalne zapremine 15cl. Trkači koji budu bacali smeće uz stazu će biti kažnjeni. Kante za smeće će biti postavljene u velikom broju na svakoj okrepnoj stanici i smeće se mora odlagati u kante.

OKREPNE STANICE

Za CRNU trku – 105 km:

 • Crveni klanac 

 • Lukomir

 • Dubočani

 • Grušča polje (tranzicija – mjesto za odmor, zamjenu opreme) – 48km

 • Puzimsko groblje

 • Bobovica 1

 • Bobovica 2 

 • Gradina 

Za CRVENU trku – 60 km:

 • Crveni klanac -10 km

 • Lukomir – 17 km

 • Bobovica 1 – 21 km

 • Bobovica 2 – 36 km

 • Gradina – 43 km

Za PLAVU trku – 40 km:

 • Crveni klanac – 10 km

 • Lukomir – 17 km

 • Gradina – 25 km

 • Bijele Vode – 35 km

Za ZELENU trku  – 13 km:

 • Bijele Vode – 8,5 km

Prilikom napuštanja svake okrepne stanice, takmičari moraju voditi računa o tome da li imaju dovoljnu količinu tečnosti i hrane koja će im biti dovoljna do sljedeće okrepe. Također, takmičari moraju voditi računa o tome da smeće ostave na okrepi ili da isto nose do iduće okrepe.

14. VREMENSKA OGRANIČENJA I ELIMINACIJA

Maksimalno vrijeme za završetak trke:

CRNA staza: 32 sata, uz

 • vremenski limit na 47. kilometru je 15 sati od starta trke

 • vremenski limit na 70. kilometru  je 20 sati od starta trke

CRVENA staza: 16 sati, uz 

 • vremenski limit na 43. kilometru – 11 sati od starta trke

PLAVA staza: 9 sati.

ZELENA staza: 5 sati. 

VAŽNO: Takmičari koji na kontrolne stanice sa određenim vremenskim ograničenima ne stignu u predviđenom vremenu će biti zaustavljeni i neće im biti dozvoljen nastavak trke. Takmičari koji žele nastaviti trku mogu to uraditi na vlastitu odgovornost, u punoj autonomiji i tek nakon što su vratili svoj startni broj organizatoru.

Medicinsko osoblje koje može biti raspoređeno dužinom staze će imati dozvolu da zaustavi i pregleda takmičare za koje procijeni da nisu sposobni za nastavak trke. Kako bi se zaštitilo njihovo zdravlje, takmičari moraju slijediti uputstvo medicinskog osoblja, u protivnom će biti trenutno diskvalifikovani.

Učesnici koji na kontrolne stanice stignu nakon propisanog vremenskog limita, koji su povrijeđeni i za koje medicinsko osoblje procijeni da ne mogu nastaviti trku, kao i svi ostali trkači koji odluče da odustanu, imati će osiguran prevoz do cilja. Iz logističkih razloga je moguće da takmičari koji odustanu neko vrijeme čekaju povratak na cilj. Učesnici koji odustanu od trke na mjestu mimo utvrđenih kontrolnih stanica trebaju samostalno doći do najbliže stanice ili kontrolne stanice, odakle će automobilom biti prevezeni do sjedišta trke.

U slučaju loših meteoroloških uslova i/ili iz sigurnosnih razloga organizatori zadržavaju pravo prekida događaja ili promjene vremenskih limita.

15. ODUSTAJANJE OD DALJEG UČEŠĆA NA TRCI I POVRATAK TAKMIČARA NA CILJ

Trkači mogu odustati od daljeg učešća na trci  isključivo na kontrolnim stanicama, osim u slučaju povrede. Moraju o tome obavijestiti voditelja okrepne stanice, koji će poništiti njihov startni broj. Trkač zadržava poništeni startni broj, jer je on i dalje važeća propusnica za prevoz, autobuse, obroke itd.

Povratak takmičara do cilja se prepušta odluci voditelja okrepne stanice, u skladu sa sljedećim opštim pravilima:

 • Trkači koji odustanu od daljeg učešća na trci na okrepnoj stanici, a čije zdravstveno stanje ne zahtijeva evakuaciju, moraju se samostalno prebaciti do lokacije za povratak tj. do lokacije koja je dostupna vozilom.

 • Prilikom zatvaranja okrepne stanice, organizatori će, u mjeri i na način na koji je to moguće, izvršiti povratak trkača koji su odustali na cilj.

 • U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova koji bi opravdali djelimično ili potpuno otkazivanje trke, organizatori su dužni da osiguraju što brži povratak trkača koji su odustali.

 • U slučaju odustajanja u toku trke, a prije okrepne stanice, izuzetno je važno vratiti se na prethodnu stanicu i o tome obavijestiti voditelja okrepne stanice. Ukoliko tokom povratka na prethodnu kontrolnu stanicu trkač naiđe na čistače staze i oni mogu poništiti startni broj. Trkač onda prestaje biti u nadležnosti organizatora.

16. MARKACIJE,  GPS UREĐAJI I GPS ZAPIS

Radi bolje vidljivosti, noćne markacije na stazi imaju komad reflektivnog materijala koji će biti lako vidljiv na svjetlosti čeone lampe. Od ključne je važnosti da se takmičari drže markiranih staza i da ne prave kratice.

!!! PAŽNJA: ukoliko ne vidite markacije, vratite se istim putem dok se ne vratite na stazu! Za dobrobit životne sredine, na šumskim stazama se neće koristiti markacija farbom ili bojom, već samo na asfaltiranim dijelovima.

U cilju što bolje pripremljenosti na sve okolnosti koje mogu zadesiti takmičara preporuka je raspolagati posljednje ažuriranim GPS zapisom staze na kojoj takmičar nastupa. GPS zapis je potrebno sačuvati na digitalni uređaj (sat, mobitel, tracker) lako upotrebljiv i dostupan po potrebi. Organizator će objaviti na svojim kanalima komunikacije informaciju o posljednje ažuriranim GPS zapisima i eventulanim izmjenama. Svi zapisi se mogu pronaći na webstranici trke. 

U slučaju korištenja GPS uređaja (tracker-a) na trci takmičar je dužan isti vratiti organizatoru bez gubitka ili oštećenja. 

17. CILJ

Po završetku trke u okviru vremenskog limita, takmičari dobijaju finišersku medalju.

18. DISKVALIFIKACIJA

Takmičar će biti diskvalifikovan uz poništavanje startnog broja ukoliko:

 1. ne prođe kroz jednu od kontrolnih stanica;

 2. napusti okrepnu stanicu nakon limita određenog za tu tačku

 3. koristi kratice;

 4. baca smeće uz stazu;

 5. ne pruži pomoć takmičaru u nevolji;

 6. vrijeđa ili prijeti osoblju, volonterima, drugim učesnicima i ostalim;

 7. nedolično se ponaša;

 8. svojim ponašanjem ugrožava neometano odvijanje utrke i bezbjednost drugih takmičara;

 9. koristi prevozna sredstva tokom trke;

 10. odbije medicinski pregled na stanicama uz stazu;

 11. odbije pregled obavezne opreme;

 12. nema 3 ili više komada obavezne opreme.

Kazna stupa na snagu odmah nakon utvrđenog prekršaja.

19. EKIPNO TAKMIČENJE – “VUČKO TEAMS”

“Vučko Teams” kategorija je kreirana specijalno za timove, bilo da se radi o firmi, sportskom klubu ili neformalnoj grupi trkača, u sklopu koje će se ekipe kombinovano takmičiti na postojećim Vučko trail stazama (ZELENA  i PLAVA staza) za titulu najboljeg tima. 

PRAVILA I BODOVANJE:

– Minimalan broj takmičara u jednom timu je 5,

 • Nema ograničenja za maksimalan broj članova tima,

 • Jedan takmičar može nastupati samo za jedan tim

– Timovi se takmiče na ZELENOJ i PLAVOJ stazi,

 • Svaki takmičar u sklopu tima može trčati stazu po izboru, te dobija pripadajući broj poena u skladu sa plasmanom u “Vučko teams” takmičenju i ličnog plasmana unutar tima po pravililma navedenim ispod,

 • Samo prvih 5 najboljih rezultata unutar tima se boduje po tabeli navedenoj ispod,  ostali takmičari unutar tima dobivaju po 1 bod na ZELENOJ odnosno 2 boda na PLAVOJ stazi,

– Konačni rezultati se dobivaju zbirom ostvarenih poena svih takmičara unutar tima koji završe trku, na bilo kojoj od staza na kojim su uzeli učešće.

Važne napomene za timove:

– Prilikom registracije takmičara na Stotinka.hr svi članovi tima se moraju prijaviti pod istim 

imenom tima, tačno i jednako upisanim za sve takmičare iz jednog tima;

– U slučaju da su neki takmičari već prijavljeni na Stotinci, a žele biti dio nekog tima, mogu poslati e-mail za ispravak, odnosno dopisivanje tima u prijavi na Stotinci najkasnije do krajnjeg datuma za uplatu kotizacija , na mail:info@vuckotrail.ba;

– Timovi koji se ne registruju do krajnjeg datuma za uplatu kotizacija., ili koji na dan trke ne budu imali minimalno 5 takmičara među starterima, neće biti na zvaničnoj tabeli timskih rezultata.

Sve ostale odluke se donose u skladu sa pravilima navedenim u ostatku ovog pravilnika.

Za eventualne žalbe i prigovore vidi član 20. ŽALBE.

TABELA BODOVANJA ZA ZELENU I PLAVU STAZU

OSVOJENO MJESTO

BODOVI ZELENA STAZA

BODOVI PLAVA STAZA

1.   MJESTO

100

200

2.   MJESTO

85

170

3.   MJESTO

75

150

4.   MJESTO

68

136

5.   MJESTO

65

130

6.   MJESTO

62

124

7.   MJESTO

59

118

8.   MJESTO

56

112

9.   MJESTO

53

106

10.   MJESTO

50

100

11.   MJESTO

47

94

12.   MJESTO

45

90

13.   MJESTO

43

86

14.   MJESTO

41

82

15.   MJESTO

39

78

16.   MJESTO

37

74

17.   MJESTO

35

70

18.   MJESTO

33

66

19.   MJESTO

31

62

20.   MJESTO

30

60

21.   MJESTO I DALJE

1

2

20. ŽALBE Sve primjedbe se moraju podnijeti pismeno i predati direktoru trke uz kauciju od 100 (stotinu) KM i u roku od dva sata nakon što podnosilac prigovora stigne na cilj. U slučaju da prigovor nije validan, ne vrši se povrat kaucije.

21. KOMISIJA 

Komisiju sačinjavaju relevantne osobe koje imenuju organizatori trke na osnovu kompetencija. Komisija ima ovlast da donosi odluke o svim prigovorima podnesenim tokom događaja u vremenskom okviru koji odgovara pravilima trke. Ne postoji mogućnost žalbe na odluke komisije. Komisiju sačinjavaju: Kornej Arkoš, Admir Šabić i Irhad Suljić.

22. IZMJENE RUTA ILI VREMENSKIH LIMITA; OTKAZIVANJE TRKE

Organizatori zadržavaju pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijene rute i lokacije stanica za pomoć ili okrepnih stanica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (značajne količine kiše ili snijega na nadmorskoj visini i sl.) start se može pomjeriti maksimalno za nekoliko sati, nakon čega se trka otkazuje. U slučaju loših meteoroloških uslova i iz sigurnosnih razloga organizatori zadržavaju pravo da prekinu započetu trku ili da izmijene vremenske limite.

23. ŽIVOTNA SREDINA

Trka će se jednim dijelom održati na prostoru koji ima vlastiti ekosistem. Prema tome, takmičari se mole da u potpunosti poštuju okoliš, a naročito da ne bacaju smeće, ne beru cvijeće i ne uznemiravaju živi svijet. Takmičari koji budu bacali smeće mimo mjesta namjenjenih za to će biti diskvalifikovani iz trke. Kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu, takmičarima se na okrepnim stanicama NEĆE dijeliti plastične čaše. Svi takmičari moraju imati vlastitu čašu/šolju ili bocu za piće koju mogu dopuniti na okrepnim stanicama.

24. AUTORSKA PRAVA ZA MULTIMEDIJALNI SADRŽAJ

Svi takmičari se odriču autorskih prava na multimedijalni sadržaj (fotografije, video i sl.) nastao tokom takmičenja i odriču se mogućnosti podnošenja bilo kakve prijave protiv organizatora i njegovih partnera zbog korištenja istih koje prikazuju takmičara. Samo organizatori mogu prenijeti pravo na korištenje multimedijanog sadržaja na bilo koji medij putem akreditacije ili prilagođene dozvole. Takmičar ima pravo na korištenje svoje vlastite kamere na Događaju samo u svrhu snimanja sadržaja i korištenja takvog sadržaja u privatne svrhe, odnosno samo na svojoj vlastitoj internetskoj stranici i na svojim kanalima društvenih medija. Distribuiranje video i foto sadržaja na drugim kanalima i medijima mimo spomenutih i bez saglasnosti organizatora nije dozvoljeno.

 25. OBAVEZE TRKAČA I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Registracijom svaki trkač lično pristaje na slijedeće:

 • izjavljujem da sam pročitao i razumio propise i etički kodeks trke, te da ću na trci postupati etično

 • razumijem i slažem se sa uslovima učestvovanja koji su navedeni u Pravilniku

 • pristajem i poštujem sve stavke Pravilnika

Dobrovoljna prijava i učešće u trci je dokaz potpunog prihvatanja pravila trke i eventualnih promjena pravila. Prijavom na trku, takmičar oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti, bilo prekršajne ili kaznene, za štetu osobama i/ili njihovoj imovini uzrokovanu djelovanjem takmičara. Dodatno, takmičari će na zahtjev organizatora potpisati i Obrazac za odricanje od odgovornosti i učešće na trci na vlastitu odgovornost.

26. OSIGURANJE

Svaki učesnik mora imati aktivno vlastito osiguranje u slučaju od nezgode koje će se u slučaju nastanka osiguranog slučaja iskoristiti. 

27. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE ODREDBI PRAVILNIKA

Izmjene, dopune i tumačenje ovog pravilnika vrši organizator putem KOMISIJE TAKMIČENJA (VIDJETI POD TAČKOM 21.). Organizator zadržava pravo izmjene ili dopune Pravilnika trke u bilo koje doba, izuzev za vrijeme trajanja trke.